Projektant systemów komputerowych

  1. Zadnia i czynności robocze.

Istnieje inna nazwa tego zawodu, jest to- projektant aplikacji użytkowych.  Każde przedsiębiorstwo jest uzależnione od systemów informatycznych. Dlatego ludzie z branży informatycznej mają pełne ręce pracy. Osoba, która zajmuje się wykorzystywaniem programów komputerowych w praktyce jest nazywana projektantem systemów komputerowych. Projektant systemów komputerowych jest specjalistą w zakresie budowy i oprogramowania komputerów, a także ich zastosowań. System komputerowy to komputery oraz programy użytkowe. System umożliwia zainstalowanie utylitarnych aplikacji- systemów informatycznych. Przykładowymi zastosowaniami systemów komputerowych to: wspomaganie w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji, obsługa klientów, bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych, sterowanie procesem produkcyjnym, zapewnienie zasilania awaryjnego, przekaz telewizyjny, organizowanie sprzedaży, również wspomaganie diagnostyki w medycynie. Jednym z zadań projektanta systemów komputerowych jest wykonanie i nadzorowanie prac koncepcyjno-projektowych systemów komputerowych różnych wariancji dla zastosowań ogólnych i specjalistycznych. Dodatkowo opracowuje zasady współpracy działania urządzeń, korzystając wymaganiami dziedzin zastosowań oraz dokumentacją, parametrami. Ma to na celu uzyskanie wymaganych efektów pracy systemu, jego niezawodności, precyzji i bezpieczeństwa. Bardziej precyzyjnymi obowiązkami projektanta są: analizowanie i dobór dla danej konfiguracji odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania, opracowywanie koncepcji danych systemów komputerowych dla zastosowań ogólnych i specjalistycznymi, projektowanie sposobów komunikacji i przesyłania informacji pomiędzy urządzeniami w systemie, sporządzanie systemów operacyjnych, projektowanie systemów lokalnych i systemów o większym zasięgu. Najczęściej projektant współpracuje z analitykiem, który przygotowuje dane, podstawy dla systemu użytkowego. Na ich podstawie, pracownik weryfikuje, ile będzie potrzebnego sprzętu. Tworzy także szczegółowe założenia techniczne dla danych programów dla projektowanego systemu.

Pobierz wzory dla zawodu:

CV: http://startcv.pl/wzor/cv-projektant-systemow-komputerowych

List motywacyjny: http://startcv.pl/wzor/list-motywacyjny-projektant-systemow-komputerowych

Podanie o pracę: http://startcv.pl/wzor/podanie-o-prace-projektant-systemow-komputerowych

  1. Środowisko pracy.

Projektant pracuje w skomputeryzowanym biurze.  Jest narażony na choroby wynikające z siedzącego trybu pracy, który jest notabene dosyć długi: zwyrodnienia kręgosłupa. Wady wzroku także są częstym schorzeniem administratorów baz danych, jest to spowodowane wielogodzinną pracą przy komputerze. Pracownik często kontaktuje się z ludźmi- pracownikami firmy, którzy zajmują się tworzeniem i utrzymaniem baz danych. Dodatkowo pracuje przy dokumentacji papierowej, przy aktach, kartotekach. Zazwyczaj projektant nie działa pod presją czasową, oczywiście jest to zależne od firmy i potrzeby posiadania jakiś programów komputerowych dla firmy. Jednak zazwyczaj praca projektanta systemów komputerowych jest bezstresowa. Projektant współpracuje przede wszystkim z analitykami. Często bierze udział w konferencjach, konsultacjach pomiędzy pracownikami, które dotyczą nowego oprogramowania. Oprócz tego uczestniczy w rozmowach, negocjacjach z przedstawicielami, którzy zamawiają dany program komputerowy. Do dyspozycji projektanta systemów komputerowych należy biuro wyposażone w nowoczesne meble oraz potrzebne urządzenia tj. telefax, telefon, drukarka, a także odpowiednio oprogramowany komputer. Charakter pracy projektanta wymaga kontaktów nie tylko z podwładnymi, ale także z szefostwem oraz kierownikami innych działów. Projektant ma ruchomy czas pracy. Jest to spowodowane nieformalnym stylem pracy, który panuje w firmach informatycznych.

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki podjęcia pracy przez dorosłych.

Od osób starających o to stanowisko wymagane są takie cechy jak: cierpliwość i opanowanie(przy wyjaśnianiu i odpowiadaniu na pytania pracownikom), dokładność-przy archiwizacji danych, umiejętność skrupulatnej analizy sytuacji oraz podejmowanie trafnych decyzji- w przypadku awarii, usterki, włamania, komunikatywność podczas codziennych kontaktów z pracownikami, koncentracja. Projektantowi przydadzą się także umiejętności kierownicze, ponieważ zazwyczaj ma pod sobą sztab ludzi, których pracę nadzoruje. Powinien się swobodnie wypowiadać, mieć zdolności dobrego prezentowania swoich pomysłów. Te cechy są potrzebne podczas przedstawiania projektów nowych programów szefostwu. Tak więc elokwencja jest bardzo ważna w wykonywaniu tego zawodu.  Nie można zapomnieć o kreatywności i bogatej wyobraźni, która jest kołem napędowym dla pracy projektanta systemów komputerowych. Nie jest wymagana doskonała sprawność fizyczna czy silna budowa ciała, gdyż jest to praca biurowa. Jednak dobre zdrowie i dosyć dobra sprawność fizyczna jest atrybutem dla osób starających się o tę pracę. Ważne jest, by projektant nie miał poważnych problemów z narządem wzroku. Osoby niewidome praktycznie nie mają szans na odnalezienie się w tym zawodzie. Projektant nie musi posiadać wykształcenia informatycznego. Jednak takie studia są na pewno punktują podczas rekrutacji osobę kandydata. Istota tego zawodu zasadza się na tym, by znać podstawy informatyczne i mieć ukończone specjalistyczne kursy.

  1. Możliwości awansu w hierarchii zawodowej, możliwości podjęcia pracy przez dorosłych, zawody pokrewne, polecana literatura.

Możliwości awansu są ogromne, ponieważ im trudniejszy i większy projekt do zrealizowania, tym ranga pracownika na szczeblu zawodowym wzrasta wraz z pensją. Za awans również można traktować kierowanie jakimś projektem, aż po kierownictwo różnych działów zajmujących się projektowaniem. Kierowanie ludźmi, większa odpowiedzialność, a także bardziej skomplikowane i duże projekty świadczą o awansie i o zaufaniu dyrektorów wobec swojego pracownika. Jednak, by to osiągnąć trzeba mieć wrodzone i wyuczone zdolności z zakresu psychologii, ekonomii, marketingu, prawa itp. Przyjmuje się osoby dorosłe w każdym przedziale wiekowym. Przyjęcie na stanowisko jest uwarunkowane wysokimi kwalifikacjami, umiejętnościami oraz doświadczeniem. Przeważnie zatrudnia się osoby pomiędzy 30 a 45 rokiem życia. W niektórych firmach między narodowych średnią wiekową się obniża.

  1. Możliwości zatrudnienia oraz płace.

Możliwości zatrudnienia w tym zawodzie są duże. Obecnie  na rynku pracy poszukuje się specjalistów, fachowców od projektowania systemów komputerowych. To ogromne zapotrzebowanie ma swoje odbicie w proponowanych wynagrodzeniach dla projektantów. Pensja projektanta systemów komputerowych diametralnie przekracza średnią granicę wynagrodzenia w Polsce. Warto także wspomnieć, że istnieje alternatywa samozatrudnienia, z równym powodzeniem, co zatrudnienie w różnych instytucjach. Projektant zakłada swoją firmę informatyczną, zajmującą się projektowaniem i realizowaniem zamówień na różne programy komputerowe, które są dostosowane do potrzeb klientów. Projektant może znaleźć pracę także jako konsultant w firmie, które się zajmują nabywaniem systemów komputerowych. Zawodami pokrewnymi są: analityk systemów komputerowych, inżynier budowy systemów komputerowych.

0 thoughts on “CV projektant systemów komputerowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *