Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego

  1. Zadania i czynności robocze

Odpowiada za dobór i tworzenie odpowiednich szkoleń, kursów, seminariów dla pracowników. Mają one na celu podwyższenie kwalifikacji doświadczonej kadry. System wolnorynkowy zmusza pracodawców i politykę firm do zmiany, przekwalifikowania swoich pracowników, by dostosować się nowej sytuacji rynkowej. Specjalista analizuje zapotrzebowanie rynku, opracowuje program, mający na celu uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji pracowników, następnie zostaje ów program wdrażany w życie. Aby dokonać tych parę kroków specjalista powinien skonsultować się uprzednio ze swoim szefostwem.  Szczegółowo opracowuje tematykę szkoleń, dodaje załącznik, w którym znajduje się kalkulacja kosztów i sposób realizacji projektu. Po uzyskaniu zgody dyrekcji, sporządza się plan, harmonogram szkolenia. Od osoby będącej na tym stanowisku wymaga się komunikatywności, zdolności w negocjowaniu, samodzielności, charyzmy, pomysłowości. Ponadto obligatoryjnymi cechami są szybkość w podejmowaniu decyzji, umiejętność analizowania i wyciągania trafnych wniosków, planowania i współpracy z innymi ludźmi. Specjalista organizując szkolenia, zatrudnia jednocześnie inne firmy. Współpraca obywa się za podłożu bezpośrednich rozmów na terenie zakładu, instytucji.  Podczas szkolenia specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego nadzoruje etapy szkoleń oraz prowadzi tzw. „wizytacje”, podczas których jedynie sprawdza jakość świadczonych usług przez zatrudnione firmy. Organizuje rozdanie dyplomów, certyfikatów, rozlicza koszty i kompletuje dokumentację kursu. W zależności od firmy praca może mieć charakter zespołowy. Nad szkoleniami i rozwojem zawodowym może pracować sztab ludzi, ale takie sytuacje występują w dużych firmach. W mniejszych firmach zazwyczaj jest jeden specjalista. Ta praca wymaga bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami własnego przedsiębiorstwa, a także z firmami współpracującymi, wykładowcami, trenerami.

Pobierz wzory dla zawodu:

http://startcv.pl/wzor/cv-specjalista-do-spraw-szkolenia-i-rozwoju-zawodowego

http://startcv.pl/wzor/list-motywacyjny-specjalista-do-spraw-szkolenia-i-rozwoju-zawodowego

http://startcv.pl/wzor/podanie-o-prace-specjalista-do-spraw-szkolenia-i-rozwoju-zawodowego

  1. Środowisko pracy

Zazwyczaj specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego pracuje w pomieszczeniach biurowych. Tego miejsce pracy jest wyposażone w nowoczesne meble biurowe. Dodatkowo do jego dyspozycji są komputer, telefon, fax,  urządzenia pomagające przygotować prezentację multimedialną m.in. rzutnik i biała tablica, plansza. Specjalista przeprowadza szkolenia w pomieszczeniach biurowych macierzystej firmy,  bądź w pomieszczeniach innych instytucji. Tryb pracy jaki jest preferowany dla specjalisty, jest związany z pewnymi zagrożeniami: choroby związane ze wzrokiem, kręgosłupem.  Ciągły i narastający stres, może powodować choroby układu krwionośnego oraz choroby serca.  Dlatego osoby wykonujące ten zawód powinny często chodzić na wizyty kontrolne do lekarza. Praca specjalisty ds. szkolenia i rozwoju zawodowego opiera się na pracy zespołowej, na częstych kontaktach z ludźmi przede wszystkim ze swojego otoczenia zawodowego i firmy. Ponadto specjalista musi być w stałym kontakcie ze swoim szefostwem: dyrektorem generalnym, prezesami, kierownikami lub przedstawicielami instytucji zewnętrznych. Kontakty odbywają się drogą ustną(rozmowa bezpośrednia, rozmowa telefoniczna), pisemną (e-maile, listy, dokumenty). Swoją pracę specjalista wykonuje samodzielnie, musi wykazać się świetną organizacją swojej pracy i czasu oraz kreatywnością i zdolnością do motywowania ludzi. Stałymi elementami pracy są: planowanie charakteru i ilości szkoleń, kontrolowanie ich, opieka nad sprawnym przebiegiem szkoleń oraz troska o to, by szefostwo, jak i szkoleni pracownicy byli zadowoleni ze szkolenia.

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania zdrowotne i fizyczne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

Zdolności interpersonalne, umiejętność podejmowania szybkich decyzji mają ogromny wpływ podczas przyjęcia osoby na to stanowiska. Praca specjalisty ds. szkolenia i rozwoju zawodowego wymaga dobrego planowania, organizacji pracy, zdolności do logicznego i kreatywnego myślenia. Przydatne są umiejętności analizowania zapotrzebowani rynkowych i obecnej sytuacji na rynku, wysoki poziom wiedzy profesjonalnej z zakresu tematyki, techniki prowadzenia szkoleń zawodowych. Przyszły pracownik musi się liczyć z szybkim tempem pracy: realizowanie kilku zleceń w jednej chwili, szukanie alternatywnych rozwiązań do nietypowych problemów, szybkiej zmiany techniki działania. Aby podołać tym wymaganiom ważne są cechy takie jak: niezależność, kreatywność, samodzielność, zdolność argumentowania, dowodzenia, umiejętności rozmowy z kontrahentami, skuteczne negocjowanie. Praca ta nie wymaga specjalnych predyspozycji fizycznych. Nie jest nastawiona na ciężka pracą fizyczną. Jednak specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego powinien cieszyć się nienagannym zdrowiem fizycznym i psychicznym. Firma stawia swoim przyszłym pracownikom pewne standardy, według których rekrutują ludzi do pracy. Są wymagane obowiązkowe badania lekarskie. Preferowane jest posiadanie wyższego wykształcenia z zakresu pedagogiki, psychologii czy socjologii. Oprócz tego brana jest pod uwagę biegła znajomość języka obcego, zachodnioeuropejskiego, najlepiej języka angielskiego.  Ponadto bogate doświadczenie zawodowe, także jest brane pod uwagę.

  1. Możliwość awansu w hierarchii zawodowej, możliwość podjęcia pracy przez dorosłych, zawody pokrewne, literatura.

W tym zawodzie istnieje możliwość awansu zawodowego. W hierarchii administracyjnej lub w ramach specjalizacji można liczyć na awans. W hierarchii administracyjnej można awansować za kierownika działu szkolenia i rozwoju zawodowego, zastępcę lub dyrektora ds. personalnych. Aby uzyskać awans trzeba także doskonalić swoje kwalifikacje i zdobywać specjalne uprawnienia do wykonywania zawodu. To wymaga ciągłego kształcenia się.  Przyjmuje się osoby dorosłe w każdym przedziale wiekowym. Przyjęcie na stanowisko jest uwarunkowane wysokimi kwalifikacjami, umiejętnościami oraz doświadczeniem. Przeważnie zatrudnia się osoby pomiędzy 30 a 45 rokiem życia. W niektórych firmach między narodowych średnią wiekową się obniża. Wyróżnia się zawody pokrewne: specjalistę ds. rekrutacji pracowników, organizatora konferencji i szkoleń, zastępcę dyrektora ds. osobowych i szkoleń oraz doradcę zawodowego.

  1. Możliwość zatrudnienia oraz płace.

Możliwość zatrudnienia specjalisty ds. szkolenia i rozwoju zawodowego istnieje przede wszystkim w firmach, które mają swoje siedziby w dużych ośrodkach miejskich. Tam są wielkie korporacje, które mają spore możliwości na rozwój, a co za tym idzie zatrudniają ogromna liczbę pracowników. Zarobki w dużych korporacjach utrzymują się na wysokim poziomie. Jednak stawka, pensja jest uzależniona od stanowiska pracownika i od obowiązków, które są na jego głowie.  Wysokie kwalifikacje, bogate doświadczenie, wiedza i specjalne uwarunkowania osobowe zwiększają szanse dostania tego stanowiska. Te cechy pozwalają takiej osobie być atrakcyjną na rynku pracy. Taka osoba stwarza również ogromną konkurencję wśród kandydatów. Średnia pensja specjalisty ds. szkolenia i rozwoju zawodowego balansuje na granicy średniej płacy w sektorze gospodarki państwowej.

0 thoughts on “Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego – wzór CV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *