Świadomość o konieczności wykonywania regularnego wzorcowania przyrządów pomiarowych przez firmy wykonujące pomiary stale rośnie. Zwiększa się także liczba pytań na temat szczegółów tego typu usług. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania związane z wzorcowaniem akredytowanym i nieakredytowanym.

Wzorcowanie akredytowane – czym właściwie jest?

W Polsce jedyną organizacją zajmująca się ocenianiem systemów zarządzania jakością laboratoriów wzorcujących jest Polskie Centrum Akredytacji. Wymaga ona spełnienie normy PN-EN ISO/IEC:17025, która składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza określa kwestie systemu organizacji, zarządzania, nadzoru nad dokumentami i zapisami oraz podwykonawstwa, zakupy usług, materiałów i obsługę klienta. Druga za to opisuje wymagania techniczne w zakresie prowadzonych pomiarów. Laboratoria nie muszą się jednak do tej normy stosować, a akredytacja laboratoriów nie jest warunkiem koniecznym świadczenie usług. Wzorcowanie akredytowane jest to zatem usługa wzorcowania wykonywana przez laboratorium, które otrzymało wspomnianą akredytację. Gwarantuje to niewątpliwie wysoki poziom techniczny wykonanego zadania, ale może także świadczyć o zbyt sformalizowanym i wydłużających się procesie obsługi. Często same laboratoria akredytowane zajmują się również usługami nieakredytowanymi.

Różnice między usługami akredytowanymi a nieakredytowanymi

Większość użytkowników aparatury pomiarowej wykonuje wzorcowanie w celu potwierdzenia zgodności metrologicznej w odniesieniu do błędów wyrażonych przez producenta urządzenia pomiarowego. Potwierdzenie to można uzyskać w laboratorium nieakredytowanym, ale trzeba tu uważać na spójność pomiarową do państwowych oraz międzynarodowych wzorców jednostek i miar. Akredytacja gwarantuje, że na pewno będzie ona poprawna. Korzystając z usług nieakredytowanych, należy poprosić o okazanie świadectwa wzorcowania kalibrów. Ważne też jest to, aby laboratorium bez akredytacji mogło pochwalić się takimi rzeczami, jak kompetencje techniczne w zakresie aparatury pomiarowej i usług wzorcowania, a także transparentnością działania (https://laboratoryjnie.pl/tag/akredytacja-laboratorium/). Z drugiej strony warto pamiętać, że laboratoria akredytowane zazwyczaj nie wykonują oceny zgodności metrologicznej, chociaż jest to kwestia dla wielu klientów niezwykle istotna. Z reguły trzeba wcześniej zgłosić się ze specjalnym wnioskiem.

Dla kogo ważna jest akredytacja?

Z reguły laboratoria akredytowane są preferowane w miejscach, w których występują ważne parametry bezpieczeństwa i priorytetowe jest potwierdzenie zachowania jak najwyższej jakości. Decydując się na laboratorium, które wykona dla nas wzorcowanie, warto zastanowić się jakiej klasy usługa jest nam faktycznie potrzebna oraz jakie parametry są dla nas najważniejsze. Zarówno usługi akredytowane, jak i nieakredytowane mogą być dla nas zadowalające, bowiem i jedne i drugie wykonywane są w wielu laboratoriach rzetelnie i kompetentnie.

0 thoughts on “Wzorcowanie z akredytacją czy bez?